สีน้ำเงิน สือแทนลุ่มแม่น้ำไนล์ ทรัพยากรหลักที่เป็นเสมือนชีวิตของซูดานใต้และซูดานเหนือ– ต้องการดูแลคนที่คุณห่วยใย ให้มีส… Read More